A010 – Mặt Nạ Dưỡng Da Thuốc Bắc Bạch Phụ Tử

260.000 

Thành Phần:
– Hoắc hương
– Cao bản
– Đỗ nhược
– Thương lục
– Gạo lức
– Bạch phụ tử
– 24 vị thảo dược.