A009 – Đai Quấn Nóng Tan Mỡ Bụng Heating Pad

350.000 

Chỉ cần tốn thời gian 30 phút mỗi ngày, sau 2 đến 4 tuần sẽ thấy hiệu quả rõ rệt