A004 – Cao Đắng Trị Mụn Đầu Đen

280.000 

Thành Phần:
– Khổ qua
– Cây chân chim
– Nếp bắc
– Bột sắn dây
– Cây kí linh
– Tảo